CB9 Penjamin 1,1 ml
CB9 Penjamin 1,1 ml
CB9 Penjamin 1,1 ml
CB9 Penjamin 1,1 ml

CB9 Penjamin 1,1 ml

Standardna cijena €42,00 Udsalgspris €39,00
/


Hvor længe varer det?

CB9 Vapes levetid er imponerende. Hver enhed er konstrueret til at levere cirka 500 sug, afhængigt af størrelsen på hver indånding. Denne robuste kapacitet gør CB9 Vape til et langtidsholdbart valg for almindelige brugere. Med hensyn til ækvivalens er en CB9 Vape nogenlunde svarende til 10-12 gram af almindeligt ukrudt. Denne beregning er baseret på effektiviteten af ​​fordampning og styrken af ​​CB9-formuleringen, hvilket tilbyder et praktisk og potent alternativ til traditionelle metoder.

Stammer

Citrondis er en sativa marihuana-stamme, der dufter og smager som friske skrællede citronskiver. Lemon Haze er lavet ved at krydse Lemon Skunk med Silver Haze. Dens knopper ser ud til at være grønne og gule med ravhår på trikomerne, hvilket giver den den gule nuance.

Jordbær diesel er en krydsning mellem NYC Diesel og Jordbærhoste er en ægte hybrid. Giver forbrugerne en velafbalanceret oplevelse, afslapper deres muskler, mens de skaber en energigivende, klarhovedet fornemmelse. Hvis du leder efter hjælp til søvnløshed og gerne vil have tingene gjort, kan Strawberry Diesel være det perfekte match. Fantastisk til både dag- og natbrug, denne stamme er utrolig alsidig. Nybegyndere bør dog være forsigtige med det, da det er hurtigtvirkende og intenst. Denne stamme tager efter begge sine forældre og har også en frugtagtig duft, mens den giver en tyk, diesel-lignende smag.

Blåbær, også kendt som "Berry Blue," er en indica marihuana-stamme fremstillet ved at krydse Purple Thai med Thai. Blueberrys legendariske status, som er en ægte A-List cannabisstamme, steg til nye højder efter at have gjort krav på høje tider' Cannabis Cup 2000 for bedste indica. Den lange historie af stammen går tilbage til slutningen af ​​1970'erne, hvor den amerikanske opdrætter DJ Short arbejdede med en række eksotiske landrace-stammer. Men gennem årtierne af Blueberrys dyrkning er genetikken blevet videregivet, hvilket i høj grad skyldes, at DJ Short har arbejdet med flere frøbanker og opdrættere. Den søde smag af friske blåbær kombineres med afslappende effekter for at producere en langvarig følelse af eufori. Mange forbrugere bruger virkningerne af blåbær til at hjælpe med at kæmpe med smerte og stress, mens kendere og avlere beundrer stammen for dens farverige nuancer og gode smag.

Har det psykoaktive effekter?

Ja, CB9 Vape er designet med de samme psykoaktive effekter, der almindeligvis forbindes med THC. Brugere kan forvente en lignende sensorisk forbedring og eufori, hvilket giver en dybt afslappende og behagelig oplevelse. Formuleringen brugt i CB9 Vape pods er omhyggeligt udformet for at sikre en konsistent og tilfredsstillende psykoaktiv effekt, hvilket gør den til et ideelt valg for dem, der søger fordele og oplevelser, der ligner THC.

Hvad er CB9?

CB9 er en revolutionerende plante-afledt cannabinoid, beslægtet med THC i sine psykoaktive virkninger. Denne forbindelse kommer direkte fra naturen og tilbyder en autentisk, THC-lignende oplevelse med den ekstra fordel, at den er naturligt forekommende. CB9 giver brugerne en velkendt, men udpræget ren og raffineret fornemmelse, der sætter en ny standard inden for cannabinoid nydelse.

 

THC vs CB9

I den dynamiske verden af ​​cannabinoid lovlighed fremstår CB9 som et lovligt alternativ til THC. Dens fravær af en karakteristisk lugt er en stor fordel i forhold til traditionelle cannabisprodukter, der appellerer til dem, der ønsker fordelene ved cannabinoider uden den genkendelige lugt af ukrudt. CB9 bringer også unikke fordele, herunder en mere jævn oplevelse og egnethed til forskellige livsstile.

Hvad er indeni?

Weedorizers indeholder en omhyggeligt udformet blanding af cannabinoider:

  • CB9: Hovedingrediensen, der leverer den primære psykoaktive påvirkning.
  • CBN: Denne cannabinoid tilføjer beroligende egenskaber til blandingen.
  • 7 % terpener: Disse naturlige essenser forbedrer smagen og aromaen og beriger den samlede oplevelse.

Hvorfor vælge os?

Vores dedikation til kvalitet er altafgørende. Hver Weedorizers batch gennemgår strenge tests for renhed og styrke, hvilket sikrer et sikkert og ensartet produkt. Vi prioriterer gennemsigtighed og ansvar og sikrer, at vores vapes lever op til de højeste industristandarder. At vælge Weedorizers betyder at vælge en troværdig og premium vaping-oplevelse.

Forholdsregler

Ansvar er nøglen, når du nyder Weedorizers. Hold dig væk fra børn og kæledyr, og rådfør dig med sundhedspersonale, hvis du har helbredsproblemer eller er på anden medicin. Overhold altid lokale love vedrørende cannabinoidbrug, indtag med måde, og undgå at betjene maskiner eller køretøjer, når du er påvirket.


Oplev toppen af ​​plante-afledte cannabinoidoplevelser med wedorizers.

How Long Does It Last?

The longevity of the CB9 Vape is impressive. Each device is engineered to deliver approximately 500 puffs, depending on the size of each inhale. This robust capacity makes the CB9 Vape a long-lasting choice for regular users. In terms of equivalency, one CB9 Vape is roughly equivalent to 10-12 grams of regular weed. This calculation is based on the efficiency of vaporization and the potency of the CB9 formulation, offering a convenient and potent alternative to traditional methods.

Strains

Lemon Haze is a sativa marijuana strain that smells and tastes like fresh peeled lemon slices. Lemon Haze is made by crossing Lemon Skunk with Silver Haze. Its buds appear to be green and yellow with amber hairs on the trichomes, giving it the yellow tint. 

Strawberry Diesel is a cross between NYC Diesel and Strawberry Cough is a true hybrid. Providing consumers with a well-balanced experience, relaxes their muscles while creating an energizing, clear-headed sensation. If you’re looking for help with insomnia and would like to get things done, Strawberry Diesel may be your perfect match. Great for both daytime and nighttime use, this strain is incredibly versatile. Novice consumers should be cautious with it, however, as it is fast-acting and intense.  Taking after both of its parents, this strain also features a fruity scent while providing a thick, diesel-like taste.

Blueberry, also known as "Berry Blue," is an indica marijuana strain made by crossing Purple Thai with Thai. A true A-List cannabis strain, Blueberry’s legendary status soared to new heights after claiming the High Times’ Cannabis Cup 2000 for Best indica. The long history of the strain goes back to the late 1970s when American breeder DJ Short was working with a variety of exotic landrace strains. However, throughout the decades of Blueberry’s cultivation, the genetics have been passed around, due in large part to DJ Short working with multiple seed banks and breeders. The sweet flavors of fresh blueberries combine with relaxing effects to produce a long-lasting sense of euphoria. Many consumers utilize the effects of Blueberry to help contend with pain and stress, while connoisseurs and growers admire the strain for its colorful hues and great flavor.

Does It Have Psychoactive Effects?

Yes, the CB9 Vape is designed with the same psychoactive effects commonly associated with THC. Users can expect a similar sensory enhancement and euphoria, providing a deeply relaxing and enjoyable experience. The formulation used in CB9 Vape pods is carefully crafted to ensure a consistent and satisfying psychoactive effect, making it an ideal choice for those seeking the benefits and experiences akin to THC.

What is CB9?

CB9 is a revolutionary plant-derived cannabinoid, akin to THC in its psychoactive effects. Sourced directly from nature, this compound offers an authentic, THC-like experience with the added benefit of being naturally occurring. CB9 provides users with a familiar yet distinctly pure and refined sensation, setting a new standard in cannabinoid enjoyment.

 

THC vs CB9

In the dynamic world of cannabinoid legality, CB9 emerges as a legal alternative to THC. Its absence of a distinctive odor is a major advantage over traditional cannabis products, appealing to those who desire the benefits of cannabinoids without the recognizable smell of weed. CB9 also brings unique benefits including a smoother experience and suitability for diverse lifestyles.

What is Inside?

Weedorizers contain a meticulously crafted blend of cannabinoids:

  • CB9: The main ingredient, delivering the primary psychoactive impact.
  • CBN: This cannabinoid adds calming properties to the mix.
  • 7% Terpenes: These natural essences enhance the flavor and aroma, enriching the overall experience.

Why Choose Us?

Our dedication to quality is paramount. Each Weedorizers batch undergoes strict testing for purity and potency, ensuring a safe and consistent product. We prioritize transparency and responsibility, making sure our vapes meet the highest industry standards. Choosing Weedorizers means opting for a trustworthy and premium vaping experience.

Precautions

Responsibility is key when enjoying Weedorizers. Keep away from children and pets, and consult with healthcare professionals if you have health concerns or are on other medications. Always abide by local laws regarding cannabinoid use, consume in moderation, and avoid operating machinery or vehicles when under the influence.

Što je Blinker izazov?

Bliknker je kada svjetlo na stražnjoj strani vapea počne treptati. Za dovršetak ovog izazova trebate napraviti samo jedan Blinker, što može biti iznimno teško, zbog gustog dima koji proizvodi vape.Težina Blinkera također ovisi o kvaliteti vapea i sastojcima vapea. Najtvrđi su oni koji su jaki do 90%+ i imaju nizak otpor i visok napon da proizvode puno dima.

Ako se stvarno želite testirati i pronaći svoju granicu, probajte to. Iznenadit ćete se kakve filinge možete doživjeti nakon samo jednog udarca.

Penjamin